DISTANCES LĪGUMS

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA LemoWood vien. reģ. nr. 40203795933 no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja elektroniskajam pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība
Pircējs veic preču pasūtīšanu šajā mājas lapā, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus un/vai saņemot e-pastā rēķinu no Pārdevēja.

Veicot maksājumu ar pārskaitījumu, Pārdevējs automātiski sagatavo un Pircējam pa e-pastu nosūta pasūtījumam atbilstošu rēķinu, kas ir šī Distances līguma neatņemama sastāvdaļa. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Preces cena tiek noteikta atbilstoši LemoWood tīmekļa vietnē atrodamajam cenrādim (cenu lapai) un tiek skaidri parādīta rēķinā vai uz ekrāna pirms maksājuma veikšanas.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 3-5 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci. Preces saņemšanas vai piegādes veidu Pircējs izvēlās veicot pasūtījumu un apmaksājot to.

ATTEIKUMA TIESĪBAS UN NAUDAS ATMAKSA

Ja veiktais pasūtījums netiek apmaksāts 2 darba dienu laikā Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka pasūtījums ir atcelts.

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža vai uzreiz pēc pasūtījuma apmaksas, nosūtot Pārdevējam pareizi aizpildītu atteikuma veidlapu vai nepārprotams brīvas formas paziņojums uz e-pastu: [email protected]., kas satur  Pircēja vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pasta adresi. 

Pārdevējs divu darba dienu laikā atbildēs nosūtīs atteikuma vēstuli/veidlapu, kas pircējam ir jāaizpilda 5 kalendāro dienu laikā no preces nosūtīšanas brīža.  Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam. Pārdevējs veic pilnu preces summas atmaksu uz Pircēja norādīto bankas norēķinu kontu, ieturot preču piegādes izmaksas, ja tādas ir bijušas.

Atteikuma veidlapa Atteikuma_veidlapa_v1.pdf

Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Samaksātie līdzekļi tiek atgriezti tikai uz to pašu kontu, no kura tika veikta pasūtījuma apmaksa. 

DATU APSTRĀDE

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Pārdevējs izmanto statistikas un mārketinga rīkus Facebook, Google Analitycs, Google Ads.Pirkumu grozs